20
DEC
2011

Correcte en transparante energieprijzen noodzakelijk

comment : Off

Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee Johan Vande Lanotte en Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en staatshervorming Melchior Wathelet hebben in een gezamenlijke brief van 19 december 2011 aan energieregulator CREG en aan het Prijzenobservatorium een gecoördineerd rapport gevraagd over de hoogte van de energieprijzen en de evolutie ervan.

De regering wil namelijk een ambitieus concurrentiebeleid voeren dat zorgt voor meer koopkracht voor de mensen en meer concurrentiekracht voor de bedrijven. Dit kan alleen maar als ook de energiesector correcte en transparante prijzen hanteert. Onze prijzen voor gas en elektriciteit mogen niet hoger liggen dan de gemiddelde prijs in onze buurlanden.

Daarom hebben minister Vande Lanotte en staatssecretaris Wathelet nu aan de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas (CREG) en aan het Prijzenobservatorium gevraagd om de prijsevolutie van gas en elektriciteit te onderzoeken en na te gaan of er objectieve factoren zijn die het prijsverschil tussen België en de buurlanden rechtvaardigen. Op basis van de resultaten van de analyse zullen, overeenkomstig het regeerakkoord, noodzakelijke maatregelen, zoals bijvoorbeeld de instelling van een tijdelijke maximumprijs, overwogen worden.

Bron: http://www.samenaanhetwerk.be/article/21/correcte-en-transparante-energieprijzen-noodzakelijk/