28
SEP
2012

Positieve eindbalans voor de campagne ‘Gas-Elektriciteit: durf vergelijken!’

comment : Off

De campagne ‘Gas-Elektriciteit: durf vergelijken!’ loopt vandaag af. Minister van Economie, Consumenten en Noordzee Johan Vande Lanotte, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit Melchior Wathelet en de FOD Economie wilden met deze campagne de consument in staat stellen de aanbiedingen van de energieleveranciers beter op te volgen om zo een bewuste keuze te kunnen maken. De vele burgers die in bijna 500 gemeenten de vergelijking maakten met een ambtenaar bewijzen dat er nood was aan informatie hierover.

 

De campagne ‘Gas-Elektriciteit: durf vergelijken!’ begon op 17 september en duurde in totaal 2 weken. Ze vond plaats in bijna 500 van de 589 Belgische gemeenten. Toch zijn er nog verschillende gemeenten die na de campagne burgers helpen te vergelijken. Een overzicht is te vinden op de website van de FOD Economie: http://economie.fgov.be

 

Stijging aantal simulaties bij de regulatoren

 

Op de websites van de verschillende energieregulatoren (VREG in Vlaanderen, CWaPE in Wallonië, Brugel in Brussel) zijn de bezoekersaantallen sterk toegenomen sinds het begin van de campagne. De V-Test van VREG en Brusim, de simulator van Brugel, telde allebei een verdrievoudiging van het gemiddeld aantal simulaties per dag. Ook de CWaPE zag de bezoekersaantallen op haar simulator zeer sterk stijgen.

 

Aantal deelnemers

 

Tijdens deze 2 weken hebben er meer dan 1000 permanentiemomenten plaatsgevonden in bijna 500 gemeenten. Exacte cijfers over het aantal geholpen burgers kunnen we moeilijk geven, aangezien de campagne plaatsvindt verspreid over het ganse land en we onmogelijk van alle gemeenten exacte cijfers kunnen krijgen van het aantal deelnemers aan de campagne. Op basis van informatie van de ambtenaren die in gemeentes meegeholpen hebben aan de campagne heeft de FOD Economie een ruwe schatting gemaakt van ongeveer 72.000 deelnemende burgers. Hoeveel burgers/gezinnen ook effectief van energieleverancier zijn veranderd tijdens de campagne weten we pas over enkele maanden wanneer de energieregulatoren over deze cijfers kunnen beschikken.

 

Voor deze campagne werden, naast het grote aantal gemeentepersoneel, meer dan 400 ambtenaren ingezet, waarvan 3/4de van de FOD Economie (de overige ambtenaren kwamen van de RVA, het Belgisch Interventie en Restitutiebureau (BIRB), bpost en andere federale overheidsdiensten). We willen graag de gemeenten bedanken voor de goede samenwerking in deze campagne en hopen dat zij zulke initiatieven ten voordele van de burger blijven ondersteunen.

 

In Wallonië heeft minister van Energie Jean-Marc Nollet overigens ook al een gelijkaardige sensibiliseringscampagne op touw gezet om burgers te informeren over de mogelijkheid om van energieleverancier te veranderen. Het zijn de verschillende energieloketten die deze taak op zich nemen en de FOD Economie verwijst burgers graag door naar deze energieloketten.

 

Minister Vande Lanotte, staatssecretaris Wathelet en de FOD Economie wilden de consumenten leren vergelijken en zijn daar met deze campagne in geslaagd. Onze ambtenaren kregen veel positieve feedback: de burgers waren tevreden over de geleverde informatie en waren gerustgesteld toen de ambtenaren hen vertelden dat, indien ze dit wilden, omschakelen van energieleverancier kosteloos is sinds begin september. We hopen met deze campagne de burgers bewust gemaakt te hebben van het nut van te blijven vergelijken.

Bron: http://www.samenaanhetwerk.be/article/134/positieve-eindbalans-voor-de-campagne-gas-elektriciteit-durf-vergelijken/