06
OKT
2012

Nieuwe telecomwet zorgt voor meer consumentenbescherming

comment : Off

De Kamercommissie Infrastructuur heeft zonet de nieuwe telecomwet goedgekeurd. De nieuwe wet moet zorgen voor een betere bescherming van de consument op de telecommarkt. 

Met versterkte rechten, meer vrijheid en de mogelijkheid om sneller en eenvoudiger van operator te veranderen, kan de consument de telecommarkt tot meer concurrentie dwingen en meer druk op de prijzen zetten”. Minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte.

  • Zo zal de consument  bij iedere tariefverhoging van zijn operator, ook wanneer het gaat om loutere indexaanpassingen, zonder kosten kunnen opstappen.
  •  Er wordt een gratis waarschuwing gegeven wanneer de klant een bepaald financieel plafond of een plafond voor data overschrijdt (“bill-shock”). Er zal een standaardplafond worden bepaald door het BIPT. Indien de consument dit wilt, kan hij ook zelf zijn plafond instellen.
  • Wie zijn telefoon-, gsm-,  internet- of televisieabonnement opzegt, moet voortaan geen opzegvergoeding meer betalen. Tenzij je dat in de eerste zes maanden van je contract doet, dan betaal je wel, maar niet meer dan het resterend abonnementsgeld voor die periode.
  • Krijgt de consument bij het sluiten van een telecomcontract ook een bepaald toestel, bijvoorbeeld een gsm of I-pad,  dan moet de operator een afschrijvingstabel met maximale duurtijd van 2 jaar bij het contract voegen. Als de klant dit contract voor het verlopen van de afschrijving stopzet, moet hij  enkel nog de restwaarde van dit toestel vergoeden.
  • Contracten zullen niet langer kunnen worden verlengd per  telefoon, maar enkel via een schriftelijke contract met de klant.
  • De consument zal bij het afsluiten van zijn contract meer en duidelijkere informatie moeten krijgen over de betrokken diensten. Zo zal de operator voor alle tariefplannen een informatiefiche moeten opmaken met info over de toegang, het gebruik, de prijzen, de diensten, en de kosten die eventueel verschuldigd zijn bij de verbreking  van het contract.  Deze fiche zal ook aan het contract worden toegevoegd.
  • Er komt een wettelijke verankering van het “bel-me-niet register”. De persoonlijke gegevens van de mensen die in dit register zijn opgenomen, mogen niet worden gebruikt door ondernemingen voor specifieke direct marketing doeleinden.

Bron: http://www.samenaanhetwerk.be/article/103/nieuwe-telecomwet-zorgt-voor-meer-consumentenbescherming/